KALİTE POLİTİKAMIZ

·        Bütün üretim, satış ve faaliyetlerimizde müşteri odaklı düşünce ile ulusal ve uluslararası kabul edilmiş değer ölçütlerinde üst düzey hizmet sağlamak.

·         Sektörümüz kapsamında kendi ürün dahilinde kendisini en üst kalite ve hizmet tesisi olarak adlandırmak ve sürekliliğini sağlamak en temel hedefler arasındadır.

·        İnsani yapı çerçevesinde; saygılı, tutarlı, güvenilir, topluma ve çevreye fayda odaklı çalışanlarımızın gerekli eğitim ve gelişimlerine katkıda bulunmak.

·         Ulusal ve uluslararası standart ve mevzuatlara uygunluğu sağlama ve takibi içerisinde olmakla beraber ISO 9001-ISO 27001 standart gereklerini uygulamak ve revizyonu takibi içerisinde olmak.

·        İspat içerikli karar, planlama, uygulama, kontrol etme ve risk odaklı düşünce sistemini yürütmek ve en üst düzeye taşımak.

·        Mevzuat, yönetim, kurul, ya da liderlik fikri ile alınan kararların en kısa sürede adaptasyonunu sağlamak ve en iyi şekilde uygulayıp gerekli doküman takibi ile sonlandırmak.

·        Bilgi ve güvenliğini sistematik olarak ele alan ve sürekli gelişen, iyileşen ve yeni risklerin oluşumuna imkan vermeyen yapı haline gelmek.

·        Yeni pazar gereksinimlerini, yönetim ve müşteri beklentilerini istenenin üzerinde karşılamak.

·        Her daim üst düzey güncel teknoloji destekli üretim prosesini oluşmak.

·        Kaliteli üretimin kaliteli ve sağlıklı bireyle mümkün olacağı fikri doğrultusunda iş ve işçi sağlığına duyarlı üretim sürecine sahip sektör olarak devamlılığını sağlamak.

·         Süreç performans takibi ile iyileşme eğrisini maksimum düzeyde istikrarlı hale getirmek.

·        Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak ve taleplerini zamanında karşılamak.