ÇEVRE POLİTİKAMIZ

                      ·         Firmamız da üretimden kaynaklı çevreye (hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, kaynakların azalması,                                  insan sağlığına ve insan güvenliğine) etki eden zararlı maddeleri küçültmek, atıkların ortalıktan                                              kaldırılmasını ve/veya yeniden kullanımını sağlamak.

·         Tüm katı, sıvı ve gaz atıklarımızı kontrol altında tutmaya ve çevreye mümkün olduğu ölçüde zararlı atık atmamaya özen göstermek.

·         Çevresel hedeflerimize ulaşmak amacıyla çalışanlarımız da çevre bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

·         Enerji kaynakları (elektrik, doğalgaz, su, akaryakıt) kullanımını azaltıcı tedbirler almak ve her yıl yeni hedefler koyarak gelişme sağlamak. 

·         Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve kişisel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak. 

·         Geliştirilmiş uygun teknolojiler kullanarak, çevre kirliliğini ve iş kazalarını önlemek. 

·         Geri dönüşebilir atıkları belirleyip, uygun kaplarda sınıflandırarak dönüşüm miktarını arttırmak. 

·         Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

·         Doğal kaynakları korumak ve atıkları azaltarak geri kazanım yollarını geliştirmek.                            

·         Kendine has kurum kültürü ve hoşgörülü hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.